Nước: Đài Loan

Số lần truy cập hồ sơ: 7.271.213

Người đăng ký: 222.784

Tổng số lượt xem video: 177.964.192

Đăng ký: 13 tháng 3, 2020 (1.363 ngày trước)

Hoạt động trước: Hôm nay

Liên hệ: Chat với Psychoporn Tw

Làm việc cho/với: Mia Kay, Melody Marks, Lin Kuan

Bỏ quảng cáo